Medlemsavgifter 2017

Kategori   Årsavgift   Anmärkning 
 Seniormedlem

 Kräver en spelrätt

 5 950
535/mån
 Fullvärdig medlem.
Fritt spel på 18 håls banan och  korthålsbanan.
Greenfee rabatt vi spel på andra banor  via
BDGF:s samarbete.
Möjlighet att köpa Bästkortet.
Rabatt på årskort på rangen.
Greenfee rabatt för medföljande gäster i
samma boll.
 Äldre  Seniormedlem

 75 år eller äldre.
Kräver en spelrätt

 4 650
425/mån
 Fullvärdig medlem.
Fritt spel på 18 håls banan och  korthålsbanan.
Greenfee rabatt vi spel på andra banor  via
BDGF:s samarbete.
Möjlighet att köpa Bästkortet.
Rabatt på årskort på rangen.
Greenfee rabatt för medföljande gäster i
samma boll.
 Yngre  seniormedlem
(22-26)
 3 400
320/mån
 Fullvärdig medlem.
Fritt spel på 18 håls banan och  korthålsbanan.
Greenfee rabatt vi spel på andra banor  via
BDGF:s samarbete.
Möjlighet att köpa Bästkortet.
Rabatt på årskort på rangen.
Greenfee rabatt för medföljande gäster i
samma boll.
 Vardagsmedlem  4 650
425/mån
 Fritt spel på 18 håls banan under  vardagar.
Spel på lördag, söndag och helgdag sker  mot
erläggande av greenfee med 100kr i  rabatt på
ordinarie Greefee 18 håls banan.
Fritt spel på korthåls banan.
 Greenfeemedlem  1 295  Fritt spel på korthålsbana.
1 fritt vardagspel under säsongen på 18 håls banan.
Därefter ordinarie Greenfee på 18 håls baban.
 Dubbelmedlem  4 100
355/mån
 Kräver fullvärdigt medlemskap i annan  golfklubb.
Fritt spel på 18 håls banan och  korthålsbanan.
 Passivmedlem     650  Seniormedlem eller vardagsmedlem
med ägd spelrätt.
Kan på begäran tillfälligt vara passiv för
att bevaka sin spelrätt.
Har då inte rätt att spela på bana där det
krävs ett aktivt medlemskap.
 Äldre
juniormedlem
(14-21)
 2 800
245/mån
 Fritt spel på 18 håls banan och  korthålsbanan.
Fritt spel på andra banor via BDGF:s
junior samarbete,
gäller om man har officiellt handicap.
Fri träning 2 dagar/vecka.
 Yngre
juniormedlem
(8-13)
 1 900
170/mån
 Fritt spel på 18 håls och korthålsbanan.
Fritt spel på andra banor via BDGF:s
junior samarbete,
gäller om man har officiellt handicap.
Fri träning 2 dagar/vecka.
 Knattemedlem
(0-7) 
   700  Fritt spel på 18 håls och korthålsbanan.
Fritt spel på andra banor via BDGF:s
junior samarbete,
gäller om man har officiellt handicap.

 

Spelrätt:
Krävs för alla seniorer förutom de som tecknar dubbel/greenfee medlemskap.
Spelrätt förmedlad via klubben under 2017 kostar 500 kr.
Medlem som önskar avsluta sitt medlemskap kan överlåta spelrätten via klubben eller privat.

Städavgift 300 kr:
Tillkommer för Seniormedlem, Äldre/ Yngre seniormedlem och Vardagsmedlem.
Återfås vid arbete någon av klubbens arbetsdagar i form av
kontanter alternativt en greenfeebiljett.

Delbetalning av årsavgifter kan göras via autogiro månadsvis.
Månadsbeloppet ovan avser jan-dec)