Styrelse och valberedning

Styrelse 2019


Lars Olsson
Ordförande
0736-885253
klicka här för att skicka mail

Agneta Fallenius
Kassör
0733-855305
klicka här för att skicka mail

Kurt Corneliusson
Ledamot
0706-07 67 42
klicka här för att skicka mail

Jörgen Berggren

Ledamot
0706-777332
klicka här för att skicka mail

Stellan Åberg
Ledamot
0730-441148
klicka här för att skicka mail

Kent Leitzén
Ledamot
0761-970025
klicka här för att skicka mail

Jonas Nilsson
Ledamot
031-7997853
klicka här för att skicka mail

Christel Carlsson

Suppleant
0708-353115
klicka här för att skicka mail

Vivica Berndtsson
Suppleant
0303-777231
klicka här för att skicka mail

Valberedning

Jan Obert
Ordförande
0705-521897
klicka här för att skicka mail
Torsten Alergård
Ledamot
0703-182526
klicka här för att skicka mail
Gunnel Jönsson
Ledamot
0303-777693
klicka här för att skicka mail
Valberedningen önskar en öppen dialog med medlemmarna. Tveka inte att höra av dig!