Klubbens historia

I samband med arbetet på en översiktsplan för Stenungsund kommun i mitten av 80-talet beslöt man i politisk enighet att undersöka om det fanns en lämplig plats för en golfbana i Stenungsund. Kommunen kontaktade golfbanearkitekten Peter Nordvall för att inventera tänkbara områden. Peter Nordvall fastnade först för ett område kring Anråse å väster om nuvarande läge. Samtidigt började ett antal intresserade golfare undersöka möjligheten att bilda en golfklubb för att driva banan. En interimsstyrelse för att driva igenom projektet bildades i april 1988. I samarbete med kommunen påbörjades sedan ett intensivt planarbete för att säkerställa ett område för golfbanan. I samband med detta flyttades området österut till nuvarande läge.

I början av 1989 bildades klubben formellt vid ett första årsmöte och blev under våren medlem i Svenska Golfförbundet. I oktober 1989 hade klubben fått in 1030 skriftliga intresseanmälningar om medlemskap.

Sedan byggnadsplanen för golfbanan beslutats av kommunfullmäktige och godkänts av länsstyrelsen beslöts att starta bygget tidig vår 1990.

Då kom den första motgången eftersom Naturvårdverket överklagade planen till regeringen på grund av ett missförstånd om orsaken till strandskyddet kring Anråse å. Efter uppvaktningar på högsta nivå med stöd av länstyrelsen och personliga kontakter tog Naturvårdsverket tillbaka överklagandet.

Detta gjorde att byggstarten försköts till den 22 oktober samma år då första spadtaget togs. Den försenade byggstarten innebar emellertid att flera klubbar i regionen hunnit före oss, vilket dränerade medlemskön på ett avgörande sätt. Ytterligare en anledning var att tidningarna skrev att bygget kunde stoppas för lång tid framöver på grund av Narturvårdverket.

Den 9 maj 1992 öppnades de första nio hålen.

Eftersom klubben egentligen hade för få medlemmar för att kunna fortsätta med de övriga nio hålen kontaktade man kommunen, som gått i borgen för klubben. Klubben fick då rådet att fortsätta bygget och i september var alla hålen sådda.

Under hösten 1992 blev det ekonomiska läget akut och kommunstyrelsen beslöt då överraskande att ta över klubbens lån och därmed även banan. Kommunstyrelsen letade efter köpare till banan på den öppna marknaden och fick ett antal intressenter.

När ärendet kom upp till beslut i kommunfullmäktige var den gamla klubben i konkurs men en ny klubb, Stenungsund Spekeröd Golfklubb (nu Stenungsund Golfklubb), hade bildats som övertagit de gamla medlemmarna. Fullmäktige beslöt i ett extra sammanträde i januari 1993 att inte sälja banan på öppna marknaden utan istället få en överenskommelse med den nybildade klubben. Formellt skrevs ett avtal om köp med lång amorteringstid som var beroende av tillströmningen av nya medlemmar.

1993 öppnades hela 18-hålsbanan.

Tillströmningen av nya medlemmar gick långsamt och det var först sedan klubben 1996 lovat omvandla medlemsskapen till spelrätter som nya medlemmar strömmade till i tillräcklig omfattning. Formellt beslut om den nya stadgan togs vid ett extra årsmöte i juni 1997. Klubben var nu ekonomiskt på fötter och köpte maskinhallen som leasats tidigare och beslöt att bygga ett nytt klubbhus. Det nya klubbhuset invigdes vid säsongsstarten 1998. Därefter har stora satsningar gjorts för att få bra övningsområden med bland annat köp av mark för nuvarande drivingrange.

Vår korthålsbana med 6 hål och dubbla utslagsplatser av typ Pay and Play öppnades vid midsommar 2008.