Regler för friskvårdsbidrag

Här finns information om vad som gäller och svar på de vanligaste frågorna efter det efterlängtade
beslutet att golfspel nu är godkänt som skattefri friskvårdsförmån. De nya reglerna gäller från 1 januari 2018.

En historisk dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 12 januari 2018,
följt av en tolkning från Skatteverket tre dagar senare,gav det glädjande besked Golfsverige arbetat hårt för
och väntat på länge: Golf godkänns som friskvårdsbidrag.

Skrolla ned på sidan för information om vad domen innebär, en lista över godkända aktiviteter,
en lista över aktiviteter som inte är skattefria, svar på vanliga frågor från golfklubbar/golfanläggningar,
svar på vanliga frågor från golfspelare samt bakgrund till golfen och friskvårdsbidraget.

Svenska Golfförbundet har haft kontakt med Skatteverket och fått bekräftat att beslutet innebär följande:

 • Arbetsgivare kan numera erbjuda sina anställda ett skattefritt friskvårdsbidrag för i princip all form av
  golfspel, träning och utbildning.
 • Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år.
  Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.
 • Det är fortfarande upp till arbetsgivaren om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som förmån.
 • En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen,
  det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.
 • Reglerna gäller från den 1 januari 2018

Godkända skattefria friskvårdsaktiviteter inom golf

 • Spelrättsavgift (eller motsvarande)
 • Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle)
 • Egen träning på drivingrange
 • Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågor
 • Års- eller säsongskort för korthålsbana, träningsanläggning eller träningsområde
 • Spela footgolf på en footgolfbana (motsvarar greenfeeavgift)

Inte godkänt som skattefri friskvårdsförmån

 • Medlemsavgiften till golfklubben (samma gäller all föreningsidrott)
 • Tränings- och motionsredskap, dvs golfklubbor och annan utrustning
 • Deltagaravgift i golftävlingar
 • Spelrättsavgifter/årsavgifter som avser mer än godkända aktiviteter,
  exempelvis ett exklusivt friskvårdspaket där innehållet omfattas av annat än
  motion eller friskvård av enklare slag” är inte tillåtet för skattefritt friskvårdsbidrag, vare sig helt eller delvis.

För senaste nytt i frågan