Klubbens städdagar

Våra 2 städdagar nu under våren är:
Lördag 30 mars kl. 9 -12 städdag 1
Söndag 14 april kl. 9 – 12 städdag 2
Samling kl. 8:45 utanför bollmaskinen vid båda tillfällena.
OBS !
Anmälan är obligatorisk och görs på min golf.