Klubbens städdagar 2018

I år anmäler man sig till städdagarna via Min Golf
Står som städdag nr. 1 respektive städdag nr. 2.
Samling utanför klubbhuset kl.08:45 för gemensam genomgång
städdagen avslutas kl. 13:00

Städdag nr. 1
Lördag 24 mars

Städdag nr. 2
Söndag 15 april