Banrapport 27 juli

__________________________________________________________________

Stenungsunds GK

Inledning                                                                                                                                                                                                            

Hej                                                                                                                                                                                                                              

Golfbanan är nu i ett bra skick, mycket tack vare det hårda arbete bankillarna lagt ned under förra hösten samt våren. Vi fick som ni alla vet ett svampangrepp under sensommaren 2019 som vi dragits med fram till nu, först nu känner vi att vi har det under kontroll och är nöjda med hur våra greener spelas.

Den typen av angrepp kommer när gräset har någon form av obalans, är stressat eller upplever brist på något. Vi har under försommaren analyserat vilka näringsämnen som finns i marken, sett över och justerat vårat gödslingsprogram samt justerat skötselprogrammet något för att våra gräsytor ska på ett bättre sätt klara stress. Vi har inte behövt ändra på allt utan mindre justeringar har lett till att vi nu har mer stabila gräsytor än tidigare och de kommer fortsätta bli en mer hållbara framöver.

Övriga spelytor tycker vi har klarat sommaren och det höga speltrycket bra. Det finns givetvis slitage skador på tee`s, gångvägar mm när vi får ett mer frekvent spelande. Dessa områden kommer läka ihop snabbt när vi kommer in i början på augusti och vädret blir än mer gynnsamt för grästillväxt.

Greener

Nu växer våra greener med en bra hastighet, vi kommer framöver att försöker ligga mellan 20-40ml/m2 gräsklipp varje dag. Det kan låta konstigt att vi behöver veta med vilken hastighet de växer men det har mycket stor betydelse för hur våra greener mår och klarar den stress vi utsätter dem för dagligen. När man får problem med greener är det nästan alltid så att hastigheten på tillväxten är för låg eller för hög, det skapar obalans och de klarar ej det slitage vi utsätter dem för eller klarar ej av att stå emot svampangrepp.

När greenerna växer så mycket behöver vi klippa varje dag samt välta flera gånger i veckan för att få bra spelbarhet vilket vi också börjat göra. Det är något vi kommer experimentera med framöver och hitta en nivå som passar oss. Att vi måste börja välta dem mer frekvent är tydligt.

Vi har och kommer justera klipphöjden något nedåt för att snabba på greenerna när de växt som mest. Detta är något vi kan göra eftersom vi dressat så frekvent under försommaren och förra hösten..

När gräset växer mycket ökar också behovet av att dressa samt gödsla, under juli månad dressade vi enbart 2 gånger vilket är lite för lite. Det är något vi kommer behöva göra mer frekvent nu i augusti förmodligen med en djupluftning och efterföljande kraftig dress.

Bunkrar

Vi vet att våra bunkrar behöver arbete när sanden blir blöt och fuktig. Sanden är inte optimal, den har för mycket finmaterial i sig och tillsammans med undermålig dränering leder det till ”washouts” när det regnar kraftigt. Personalen har senaste veckorna arbetat mycket med att flytta sand och rensa bunkrarna från ogräs, lera och grus. Det är ett arbete som behöver fortsätta så fort det regnar kraftigt.

Vi har också en hel del ogräs runt våra nya bunkrar, vi kommer behöva slå det höga gräset, samla upp det och spruta bort ogräset. Det är något vi får göra i mån av tid men kommer vara mycket viktigt för att få det utseende vi vill uppnå. Förhoppningsvis kan vi påbörja det i slutet av juli månad.

 

Övriga spelytor

Vi har tillsammans med hjälp av vår lokala bonde slagit av högruffen. En åtgärd som kommer innebära att vår högruff blir glesare under en period och hjälper oss att hålla ogräsen borta. Det kvarstår lite arbete innan vi är helt färdiga, vi behöver tex klippa och trimma de ytor som han inte kom åt med traktorn. För oss är detta en åtgärd vi skulle behöva utföra fler gånger per år för att få en mer homogen högruff samt bli av med en del träiga ogräs som tex tistel.

 

Vi har fortfarande mycket att förbättra och en del åtgärder som vi planerat genomföra är ännu inte färdiga. Vi kommer fortsätta arbeta hårt under sensommaren och hösten för att göra vår bana så fin som möjligt! Jag tycker vi har goda förutsättningar att genomföra små förändringar som kommer betyda väldigt mycket när vi summerar säsongen, dessa kommer leda till att golfbanan blir mer och mer hållbar ju längre vi får hålla på.

Med Vänliga Hälsningar
Christofer Andersson juli ,2020