Medlemsavgifter

Årsavgifter 2017

 Kategori  Årsavgift   Anmärkning 
Seniormedlem
Kräver en spelrätt
5 950
535/mån
Fullvärdig medlem.
Fritt spel på 18 hålsbanan och
korthålsbanan.
Greenfee rabatt vi spel på andra banor
via BDGF:s samarbete.
Möjlighet att köpa Bästkortet.
Rabatt på årskort på rangen.
Greenfee rabatt för medföljande gäster i
samma boll.
Äldre Seniormedlem
75 år  eller äldre.
Kräver en spelrätt
4 650
425/mån
Fullvärdig medlem.
Fritt spel på 18 hålsbanan och
korthålsbanan.
Greenfee rabatt vi spel på andra banor
via BDGF:s samarbete.
Möjlighet att köpa Bästkortet.
Rabatt på årskort på rangen.
Greenfee rabatt för medföljande gäster i
samma boll.
Yngre  seniormedlem
(22-26)
3 400
320/mån
Fullvärdig medlem.
Fritt spel på 18 hålsbanan och
korthålsbanan.
Greenfee rabatt vi spel på andra banor
via BDGF:s samarbete.
Möjlighet att köpa Bästkortet.
Rabatt på årskort på rangen.
Greenfee rabatt för medföljande gäster i
samma boll.
 Vardagsmedlem 4 650
425/mån
Fritt spel på 18 håls banan under vardagar.
Spel på lördag, söndag och helgdag sker
mot erläggande av greenfee med 100kr i
rabatt på ordinarie Greefee 18 hålsbanan.
Fritt spel på korthåls banan.
Greenfeemedlem 1 295 Fritt spel på korthålsbana.
1 fritt vardagspel under säsongen på
18 hålsbanan.
Därefter ordinarie Greenfee på 18 hålsbanan.
Dubbelmedlem 4 100
355/mån
Kräver fullvärdigt medlemskap i annan
golfklubb med en årsavgift på minst 4000kr.
Fritt spel på 18 håls banan och
korthålsbanan.
Passivmedlem 650 Seniormedlem eller vardagsmedlem
med ägd spelrätt.
Kan på begäran tillfälligt vara passiv för
att bevaka sin spelrätt.
Har då inte rätt att spela på bana där det
krävs ett aktivt medlemskap.
Äldre
juniormedlem
(14-21)
2 800
245/mån
Fritt spel på 18 håls banan och  korthålsbanan.
Fritt spel på andra banor via BDGF:s
junior samarbete, gäller om man har
officiellt handicap.
Fri träning 2 dagar/vecka.
Yngre
juniormedlem
(8-13)
1 900
170/mån
Fritt spel på 18 håls och korthålsbanan.
Fritt spel på andra banor via BDGF:s
junior samarbete, gäller om man har
officiellt handicap.
Fri träning 2 dagar/vecka.
Knattemedlem
(0-7) 
700 Fritt spel på 18 håls och korthålsbanan.
Fritt spel på andra banor via BDGF:s
junior samarbete, gäller om man har
officiellt handicap.


Spelrätt:
Krävs för alla seniorer förutom de som tecknar dubbel/greenfee medlemskap.
Spelrätt förmedlad via klubben under 2017 kostar 500 kr.
Medlem som önskar avsluta sitt medlemskap kan överlåta spelrätten via klubben eller privat.

Städavgift 300 kr:
Tillkommer för Seniormedlem, Äldre/ Yngre seniormedlem och Vardagsmedlem.
Återfås vid arbete någon av klubbens arbetsdagar i form av
kontanter alternativt en greenfeebiljett.

Delbetalning av årsavgifter kan göras via autogiro månadsvis.
Månadsbeloppet ovan avser jan-dec

Kontakta klubben via mail