Lathund för OnTag Digitala scorekort på tävling

• Logga in på OnTag-appen genom att ange ditt golf-id och lösenord för Min Golf.
  Kan du inte ditt lösenord går det bra att återställa genom att slå in ditt golf-id och
  klicka på  glömt lösen. Se till att du i så fall har rätt e-mailadress inlagd.
  Se till att ha den senaste versionen av OnTag-appen

• Välj ”Mina Tävlingsscorekort” och klicka därefter på aktuell tävling, T.e.x. ”Krogrundan”

• Klicka på ”Markörhantering” och välj att vara markör för samtliga spelare i bollen och tryck
  ”fortsätt”. OBS! Detta kan endast göras när det är 10 min eller mindre kvar till start!

• Bekräfta att du ska föra score för samtliga inkl. dig själv.

• En ruta kommer upp där du ska bekräfta en gång till. Tryck JA.

• Du kommer därefter automatiskt till ditt starthål.

• För att lägga in scoren trycker du på namnet överst, välj score och bekräfta.
   Du kommer automatiskt vidare till spelare nr 2. Har spelaren ingen score på hålet
   väljer du Streck (längst ner i rullmenyn).

• För att byta till nästa hål ”swipa” vänster. Vill du gå tillbaka swipar du höger.

• När du fyllt i score på samtliga hål kommer det upp en informationsruta:
 ”Du har nu registrerat score på alla hål.
   Vill du öppna ”Avsluta Rond” för att godkänna din score?

• Tryck Ja om du är klar. Bekräfta samtliga spelares scorer genom att trycka på deras namn.

• Klicka därefter på ”Godkänn score”. En ruta kommer upp att din score är godkänd.
  Tryck OK!