H70 – laget

H 70 2019
Seriespels datum:
28 maj              Mjölkeröd

11 jun               Orust
20 augusti        Sotenäs
3   september  Skaftö
DM omg. 3        Sotenäs

Resultat:

Kapten Jan Obert
Mail: Jan @obert.nu
Mobil: 0705-521 897