D75 – Laget

Information för seriespelet 2019

Coach: Ylva Johansson
tel 0303-79 95 60 mobil 073-388 83 26
epost: yljo7055@gmail.com

Laget:
Kommer inom kort

Seriespels datum:
14 maj              Sotenäs
11 juni              Forsbacka
20 augusti        Uddevalla
10 september  Fjällbacka
DM omg. 3       Uddevalla

 

Träning för Jesper blir på följande dagar och tider:

Träning med Jesper + årskort på rangen kostar 1 100 kr.
Betalning görs till Kansliet.

Seriespelet 2017 !