Info om tävlingar fram till 30/6

Vi följer Folkhälsomyndigheten och Svenska Golfförbundets
råd och rekommendationer och ställer av den anledningen in
samtliga tävlingar, på klubben fram till 30 juni.

SGF:s starka rekommendation till GDF och golfklubbarna är att
folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen
– ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa
Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp
all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning).