Handlingar till Höstmöte 2018

Höstmöte 13:e november i klubbhuset kl. 19:00.

Det kommer inte att finnas några pappersexemplar utskrivna till Höstmötet.
Handlingar finns för utskrift nedan eller
hämtas i klubbhuset från 6:e november.

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 2018

Preliminär verksamhetsplan 2019

Budget 2019

Valberedningens förslag till ledamöter i Stenungsund GK:s styrelse för 2019

Valberedningens förslag till föreningens representanter till bolagsstämman för Stenungsund GK AB 2019

Valberedningens förslag till revisorer i föreningen Stenungsund GK för 2019

Förslag till valberedning