Bästklubbarnas Tävlingssamarbete 2018

Bättre och roligare tävlingar – det är målsättningen
med tävlingssamarbetet mellan Bästklubbarna!
2018 ingår hela tio tävlingar i programmet.
Du som fullbetalande medlem i någon av klubbarna kan
delta i tävlingarna utan att erlägga greenfee.

1/5 Flaggtävling, singeltävling (Gullbringa)

27/5 Tailor Golf, 4-boll bästboll (Lysegården)

10/6 Volvo World Challenge, 4-boll bästboll (Stenungsund)

17/6 Golfhuvudstaden, 2-manna scramble (Lysegården)

8/7 Gullbringaslaget, singeltävling (Gullbringa)

20/7 ICA Kvantum slaget, singel 3 klasser (Stenungsund)

18/8 Lyckorna Foursome (Lyckorna)

2/9 Lyckorna Heads Up, singeltävling (Lyckorna)

15/9 Nordic Wellness, 2-manna scramble (Tjörn)

6/10 Hummergolfen, singel (Tjörn)

Poster för utskrift