Lokala regler samt lokala bestämmelser


LOKALA REGLER SAMT LOKALA BESTÄMMELSER, STENUNGSUND GK  2018-06-09

Markeringar på banan.
Vita pinnar    Out of bounds. Regel 27
Vita linjer      Mark Under Arbete eller vägslut. Regel 25
Gul               Vattenhinder. Regel 26
Röd              Sidovattenhinder. Regel 26
Blå               Mark under arbete Regel 25

Vattenhinder (inkluderat sidovattenhinder) (Regel 26)
Omarkerade diken är sidovattenhinder, regel 26-1.

Hål 17, en boll som är i vattenhindret, eller, det är känt eller så gott som säkert, att en boll som inte hittats, är i vattenhindret, får spelaren med ett slags plikt, fortsätta enligt regel 26, eller som ett ytterligare alternativ, med ett slags plikt, droppa en boll i droppzonen.

Onormala Markförhållanden (Regel 25)
Skador i bunker orsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggning är MUA, regel 25-1
Dräneringssträngar fyllda med grus är att betrakta som MUA, regel 25-1
Lättnad för pluggad boll gäller hela spelfältet. (På spelfältet får boll som ligger i sitt eget nedslagsmärke i marken utan plikt lyftas rengöras och droppas så nära som möjligt där den låg, dock inte närmare hålet)

Skarvar i skuren grästorv 
På spelfältet är skarvarna i skuren torv (men inte själva torven) mark under arbete. Påverkan av en skarv på spelarens stans anses emellertid inte utgöra störande inverkan enligt Regel 25-1. Om bollen ligger i eller vidrör en skarv eller om skarven påverkar området för spelarens avsedda sving, får lättnad tas enligt Regel 25-1. Alla skarvar inom området med skuren torv betraktas som en och samma skarv.

Hindrande föremål (Regel 24)
Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål, regel 24-1.
Stenar som lossnat från stengärdesgårdar är flyttbara hindrande föremål, regel 24-1.
Gulsvart pinne som markerar 150 m till green mitt är ett flyttbart hindrande föremål, regel 24-1.

Stengärdesgårdar är oflyttbara hindrande föremål, regel 24-2.
Gula och röda plattor på fairway är oflyttbara hindrande föremål. Lättnad medges under regel 24-2b (i)

Boll som oavsiktligt rubbas på green
Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ändras enligt följande:
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, spelarens partner, spelarens motspelare eller någon av deras caddie eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge.
En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag


GENERELLA TÄVLINGSREGLER

Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. nivåskillnad, vindstyrka, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3.

Lokala bestämmelser:
Bunkerkrattor skall ligga i bunkern och i spelriktningen.
Bagvagnar får ej dras över tee, foregreen, green eller mellan green och greenbunker.
Åkermark – out of bounds får ej beträdas. ( Hål 13 och 14 ).
Det är förbjudet att ” bryta in ” på hål 10 om det finns spelare på fairway på hål 9.