Hål 3

1 2 3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17 18

 

Hål nr 3

Ett utmanande hål, vatten utmed hela högersidan och allt lutar höger.
Strategiskt placerade bunkrar på vänstersida, tänk efter innan du väljer utslagsklubba.