Kallelse till Vårmöte 2017

Härmed kallas till ordinarie VÅRMÖTE Tisdagen 21 mars kl. 19.00 i klubbhuset Stenungsund GK Handlingar Styrelsens Verksamhetsberättelse för 2016, Årsredovisning för 2016, Revisionsberättelse 2016 Verksamhetsplan för 2017, Budget för 2017 . Handlingar och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga Läs mer…